O - Kuld fra 20. november 2007

Mor: Buevang Denise

Far: Buevang Fernando

Hvalpe:

Buevang Olfert

Buevang Oliver

Buevang Olsen

 

Fotoserie 1. 30. december 2007